Månedsarkiv: august 2014

Hvordan forklarer man hvad man har arbejdet med i 28 år – Del 3

Da jeg gik ind af døren til Formula vidste jeg ikke at jeg ville tilbringe hvad der indtil nu har været størstedelen af mit arbejdsliv i dette firma.

Og det føles ikke som om der er gået 17 år. Faktum er at vi har haft rigtig travlt. Vi har arbejdet med utrolig mange teknologier.

Først og fremmest mødte jeg ind til et møde med Windows’ server familie. Dengang var det Windows NT 4.0 som var det hotte. På klientsiden var det Windows 95 og Windows 98. Som noget eksperimentelt var der noget som hed tynde klienter.

Formula havde 3 IT-systemer, hvor to af dem var nogle Unix-baserede systemer med terminal-protokoller på PC’erne. Det var noget som jeg havde arbejdet lidt med i min tid ude i Høje Taastrup hvor vi leverede til kommunerne, der anvendte disse protokoller til kommunikation med KommuneData’s systemer.

Min første opgave var at få selskaberne over i XAL. Vi havde 3 IT-systemer – alle med XAL. Programmeringen blev foretaget af en leverandør med base i det centrale Jylland. Desværre skete der det beklagelige af leverandøren ikke kunne holde på sine ansatte. Pludselig kom der ingen tilretninger fra leverandøren. Heldigvis fik jeg god sparring af mine kollegaer som var faglig dygtige på deres felt og vi kunne samme tilrette systemet så det kunne fungere uden at projektet blev forsinket.

Formula’s kontor på Sjælland lå på Walgerholm i Værløse. Vi havde to bygninger og vi gravede en fiber ned mellem de to bygninger. Vi ejede også Jysk Blanket i Aalborg. På daværende tidspunkt var bredbåndslinjer i Danmark dyre, så der blev etableret en ISDN-forbindelse mellem to routere til formålet.

Email var ikke udbredt. Det kom omkring årtusindeskiftet. Den første Exchange Server jeg satte op var baseret på Exchange 5.5. Nogle år senere opdaterede jeg den til Exchange 2003 ved at bruge Eseutil til import/export af konti.

XAL versionen var 2.60. Den var kendetegnet ved at have en dansk kerne med danske kartoteksnavne. Vi anvendte version 2.60 indtil 2003.

I 1999 opkøbte Formula koncernen trykkeriet i Vivild, samt nogle salgsselskaber på Sjælland. Vi etablerede ISDN-forbindelse til Vivild. Der var slet ikke nogle bredbåndslinjer i Vivild på det tidspunkt. Nærmeste by med bredbåndsforbindelse var Auning og da vi for at få bredbånd skulle betale for trækningen af 8 kilometer kabel, blev det ISDN-teknologien som bar kommunikationen.

I 2003 blev version 3.5 af XAL sat i drift. Forinden havde Formula koncernen købt trykkeriet Interprint som lå ude i den sydlige del af Hvidovre. Her blev en XAL version 3.1 sat i drift. Jeg måtte hjælpe med at konvertere fra C4 og et system baseret på Dbase som ellers var noget jeg ikke havde set siden 80’rne.

I 80’erne blev jeg kontaktet af Postvæsenet. Man havde valgt at satse på Framework, som var en kontorpakke som Microsoft Office er i dag. Jeg havde flere besøg hvor jeg sammen med en medarbejder fra postvæsenet satte tidsmålingssystemer op. Det var i den forbindelse jeg lærte softwarehuset Ashton-Tate at kende. I år 2001 var det dog ikke så mange der arbejdede med Dbase, så det var godt at jeg kunne huske hvad man gjorde.

Desværre havde vi ikke Interprint så længe. 11. september kom i vejen. Der blev trykt en del materiale til forskellige flyselskaber og da de valgte at skære ned, så blev aktiviteterne i Interprint lukket ned og produktionen fusioneret ind i Vivild.

De senere år har EDI-området fået stadig større fokus. Vores XAL 3.5 var ikke bygget til OIOXML, som den første udgave af statens sprog blev kaldt, så jeg byggede simpelthen et script fra bunden af som blev lavet til både XAL og C5.

Senere da vi gik over til C5 var der i det program support for OIOUBL. Dog var der stadig brug for justering da staten opdaterede deres standard og der periodisk var krav om at tilpasse vores system til de justerede krav.

De seneste år har ikke været sjove. Epost og den øvrige digitalisering af den offentlige sektor har fået den betydning at mange breve og kuverter ikke bliver sendt og trykt længere. Stigende porto priser har tvunget den private sektor til at udgive kontoudtog og andre notifikationer til deres kunder som PDF-filer via downloading fra hjemmesider eller via Email.

Vi har som Formulanter hvilket vi ansatte i Formula kalder os selv stået sammen. Vi har kæmpet hårdt og er mødt op hver dag glade for at møde dagens udfordringer, men Formula bliver frem over et ejendomsselskab, så det er blevet min tid til at finde nye udfordringer, da jeg har det bedst i handels- og produktionsorganisationer, så vi skilles som venner. Jeg vil aldrig være bitter over min tid i Formula. Det har været 17 forrygende år.

De 17 gode år har dog haft en pris. For omverdenen har jeg så at sige været forsvundet. Da jeg var konsulent så kendte jeg mange mennesker på de ledende poster. For mange vedkomne er de gået på pension eller bestrider andre poster end dem som jeg kendte.

Jeg har haft et godt samarbejde med mine leverandører, men da jeg gerne vil arbejde på kundesiden, så ligger den store udfordring at opbygge kendskab til mine beskedne evner her. Jeg har derfor besluttet mig at bruge Internettet til at fortælle hvad jeg har arbejdet med.

I de næste blog-indlæg vil jeg forsøge at rise op, hvilke teknologier jeg har mødt med konkrete eksempler.

Kald til Windows fra et DOS program

Da Microsoft Dynamics XAL eller Concorde XAL som blev det blev kaldt i 1991 da det blev lanceret, var Internettet ikke udbredt. Hvad gør man så anno 2008 når ledelsen gerne vil se et track and trace kaldt inde fra økonomi-programmet.

Vi anvendte et program som idag hedder Consignor til at printe pakke lables ud. Jeg havde lavet det således et andet sted i XAL at der blev lagt en tekst-fil ned i et bestemt område på en server som Consignor programmet så læste.

Denne fil rummede ordre-nummer og informationer om kunde, forsendelse. Da vi på det tidspunkt lod lagerfolkene veje og indtaste de sidste oplysninger i forbindelse med forsendelsen var der i filen kun angivet vægt på lagervarerne. Produktionsvarer vejede lageret.

Consignor fungerer på den måde at programmet foruden label-printning også sender en besked til fragtleverandøren om at der er varer til afhentning. Når varerne er afhentet og de er læst ind i fragtleveradørens system, så kan man trække en fil med forsendelses-id og eget ordrenummer ud til indlæstning i ens økonomi-system, så medarbejderen kan trykke på en knap og på internettet kan lave en Track & Trace funktion hos den pågældende fragtleverandører (Man kunne have mange forskellige). Nemt og hurtigt. Men udfordringen lå selvfølgelig i at XAL dybest set kørte på en DOS-kerne. Så tilbage til start-spørgsmålet: Hvad gør man?

Man programmerer det.

Jeg lavede et kartotek med få felter. SalesNumber (Ordrens nummer), TranportFirm (En kode for transportfirmaet skabt ved indlæsningen af filen), samt en felt til selve track & trace koden TransportID. For min egen skyld læste jeg også datoen ind. På ordrer som blev sendt over nogle omgange viste det sig at være en hjælp for ordremedarbejderen.

Det bringer os til selv ordrebilledet.

Hvis vi starter fra toppen:

Billedet havde en funktion hvor man kunne importere filen fra Consignor. Jeg lavede en ekstern XAL-kørsel til dette formål som jeg kan beskrive en anden gang. I NAV vil dette være en CodeUnit.Firmaet var på dette tidspunkt ved at opdatere fra Windows XP til Windows 7. Der var endvidere både danske og engelske udgaver af Windows. Jeg var derfor nød til at lave to nye grupper som registerede om der var tale om en dansk eller engelsk Windows, da programmet er installeret forskelligt alt efter hvilken version vi taler om.

Koden som den så ud i 2010. Klik på billedet for at kunne læse koden.
ShipmentURLcallXAL
Ja, jeg ved det. Jeg kunne også lave et kartotek til dette formål. Mange veje fører til ROM.

Hjemmesider ændrer sig. Jeg måtte en gang imellem ind og ændre på koden, hvis en af fragtleverandørerne lavede deres hjemmeside om.

Jeg overvejede om jeg skulle lægge hele URL kaldet ud til et kartotek styret af Transportfirm koden, men fravalgte det fordi at nogle hjemmesider krævede at den variable transport kode blev lagt midt i kaldet.

Hvis vi starter fra oven. Parameterkaldet IMPORTEDI startede den eksterne import-funktion.

Parameterkaldet URLHOP er starten til den aktuelle kode.

IF UserInGroup kaldte den funktion som identificerede om brugeren brugte en danske eller engelsk Windows version.

Derefter kommer der 3 IF-sætninger. 1 pr. fragtleverandøren. Også her er der en grad af metode-frihed. Man kunne have valgt en form for CASE-funktion.

Færdig finale. Sådan kan et DOS-program kalde Internet baserede hjemmesider i en Windows tid. Hvorfor trak man i det hele taget XAL tilbage? Jeg forstår det ikke.

Tanker om en ny fremtid.

Det føles lidt mærkeligt at skulle tage stilling til hvad jeg skal arbejde med de sidste år inden pension. Faktum er at jeg pr. dags dato er at betragte som ufaglært.

Kursus centeret

Kursus centeret

Det mærkelige er at jeg ikke dumpede i det som kurset gik ud på, men jeg dumpede til eksamen. Vi var 7 som gik til eksamen på dette kursus som koster 40.000 kroner. 2 Bestod. Læreren beklagede meget. Han havde selv bestået netop den eksamen for et år siden og der var vægten lagt på selve NAV. Men spørgsmålene gik netop ikke på programmering i NAV, men derimod på spørgsmål omkring kodningens betydning for den database (Microsoft SQL) som ligger under.

Det er et sprog som jeg ikke kan og aldrig har fået undervisning i, så når et spørgsmål lyder hvilken betydning som en kode sætning i SQL kan skrives som I NAV, så er det svært at svare når man intet ved om SQL.

Et anden spørgsmål var stillet i Visual Studio som heller ikke berøres ret meget i undervisningsmaterialet dels fordi at der har været store problemer med hvilke Visual Studio versioner som passer sammen med hvilke NAV versioner og Visual Studio slet ikke bliver brugt med næste version af NAV, så læreren brugte ikke tiden på det og jeg har aldrig haft adgang til endsige erfaring med brugen af Visual Studio, så de spørgsmål var også spild.

Et af spørgsmålene gik på SMTP dvs. kodning så man kan få NAV til at sende mails, men undervisningsmaskinen var virtuel og fuldstændig afskåret fra omverdenen så hvordan kan man kode noget til at sende mails på en isoleret maskine?

Læreren var dybt forbavset da den ene elev efter den anden kom tilbage og var dumpet. Det havde han ikke prøvet før. Der var fejl i kursus materialet. Statistik modulet bliver ikke kaldt med SHIFT + Kontrol + J. Man bruger en Funktionstast og har gjort det i de sidste mange versioner.

Mange spørgsmål gik på den specifikke tilretning som var givet i manualen, men den havde læreren valgt at se bort fra da den ikke forklarer noget om kodeteknikken i NAV. Vi har ikke set tilretningen, så de enkelte afkroge kan jeg ikke vide noget om.

Jeg har taget en eksamen i nogle programmer jeg aldrig har set og aldrig har fået undervisning i. Under kurset kunne jeg mærke på de feedbacks vi fik under konstruktionen af tilretninger i NAV at jeg sagtens kan lave dem af en høj kvalitet, men skal jeg bestå eksamen i NAV skal jeg have undervisning i 3-4 andre programmer og et par års erfaring i dem. Det vil kort sagt aldrig ske. Selv ikke hvis jeg havde forsat i Formula de næste 10 år. Faktum er jeg har brændt 4 års undervisningsbudget af på 1 uge. Jeg vil skulle bruge mere end 10 års budget for en typisk IT-ansat for at kunne få den viden gennem kurser i stedet for dagligt arbejde for at komme i nærheden af bestå. Min score var 429 hvor man skal have 700. Det vil sige at jeg aldrig var tæt på.

Det betyder også at jeg må sætte mig nye mål i livet. Efter jeg fik resultatet gik jeg en tur i byen for at tænke. Jeg har besluttet mig at satse på at blive slutbruger supporter på MS-Office programmerne, som jeg har brugt gennem 20 år og som jeg nu takket være kurset faktisk kan lave både statistikker og grafer til trukket fra NAV kernen.

Det er der ikke de store penge i. 25K om måneden vil være højt sat, men det er et arbejde og jeg kan tilbyde min viden til de firmaer som skal videre fra C5 og XAL som er de udgåede produkter jeg skulle have levet af indtil min pension. Jeg ved stadig temmelig meget om de gamle produkter som vil være til at finde i nogle år endnu.

Hotellet jeg boede på

Hotellet jeg boede på

Er jeg trist? Ja, for jeg er ked af at have brugt så mange penge på et kursus som er blevet oversolgt af en nu fyret medarbejder hos Firebrand. Kurset rummede det som det skulle. Jeg har fået så meget ny viden som jeg kan gøre brug af. Men eksamen var en slags stop eksamen lavet for at de NAV firmaer der har solgt NAV i lang tid og som har autorisationerne på plads ikke får så meget konkurrence fra de firmaer der som mig havde baseret hele deres livsvirke på XAL og C5.

Faktum er at der var mange år tilbage i disse programmer. Jeg har skrevet både kald til Browsere og rapporter som kan lave XML-filer i miljøer som stammer fra DOS-tiden. Der var intet som forhindrede at både XAL og NAV kunne have været kørt videre mindst 15 år endnu.

Kunne jeg ikke bare lade som om jeg havde bestået og begynde at sælge tilretninger? Selvfølgelig kunne jeg det. Det er faktisk hvad Firebrand råder os til. Sælge tilretninger, få erfaring og så komme tilbage og tage eksamen. Men det vil være svindel!

For er meningen med en eksamen ikke at vise at man kan noget før man gør det? Er der ikke det samme som at give bilnøglerne til nogle 18-årige og så sige til dem at de kan gå op til køreprøve når de har kørt nogle år?

Jeg har aldrig på noget som helst tidspunkt lavet tilretninger i programmer jeg ikke havde studeret i forvejen. Før markedet for økonomi-programmer blev systematiseret i små karteller installerede jeg programmer som Concorde C4 og DSI-system. Jeg husker især en af de store installationer hos Børge Andersen med næste 200 brugere. Det var meningen at selve produktionen skulle drives i noget som hed i retning af Minord. Det kom aldrig op og køre. Jeg overtog og lavede Børge Andersens styring af deres rotationsproduktion i DSI-system. Det var arbejde 18 timer i døgnet og kun få timers søvn. Jeg boede i Næstved, så jeg sov nogle gange på gulvet i fabrikken inde i Brøndby. Timeprisen var 250 kroner uanset tidspunktet i døgnet. Systemet kom til at virke og jeg fik viden om den grafiske branche, som jeg mere eller mindre har levet af siden.

Så kom årene med kartel-systemerne og ja, der blev tjent gode penge. I dag koster det over 1.000 kroner at få en konsulent mellem 9 og 15. Dobbelt op om natten. Det er så hvad man vil råde os til at flå ud af lommerne hos kunderne imens vi er ufaglærte og gøre os klar til en eksamen en gang i fremtiden. Det tåler min moral ikke. Jeg vil ikke opkræve den slags penge når jeg ikke har papir på at jeg kan det.

Jeg vil gå efter et reelt arbejde hvor jeg kan se folk i ansigtet om dagen og mit eget i spejlet derhjemme om aftenen uden at få dårlig samvittighed. Når en dør lukkes, må man åbne en ny. Som det ser ud nu så bliver det MS-office programmerne som bliver mit nye arbejdsområde.

P.S. Skulle der være nogle derude som undrer sig over hvad jeg har lavet hos Formula foruden Office-programmerne, XAL og C5 så kan jeg nævne at vi har 5 fysiske servere med Vmware hvor der ligger 20 servere. Vi har anvende Microsoft Exchange. Jeg har selv virtualiseret serverne. Jeg har selv opdateret Exchange 5.5 til 2003. Jeg har opsat DHCP-ranges. Jeg har arbejdet med vores interne DNS-servere. Jeg har erfaring i både Windows NT 4.0, Windows 2003 og Windows 2008 på serversiden. På klientsiden har det været Windows 95, 98, 2000, XP, Windows 7 og nu Windows 8. Jeg har stået for den daglige drift af en Mailmarshal server. Jeg har erfaring med F-secure anti-virus. Kort sagt jeg har prøvet meget, som jeg har lært at bruge internt og desværre ikke har papir på, hvilket jeg så i lyset af denne oplevelse i England heller ikke vil prøve på. Jeg har udpræget erfaring med XML-formatter. Jeg har faktisk skrevet et layout i det nu pensionerede OIOXML format da Microsoft ikke var klar med en faktureringsrutine da det blev lovkrav. Jeg kan en masse ting som jeg ikke vil fakturere folk for som konsulent, men som jeg gerne vil hjælpe med ved en eventuel ansættelse i en intern IT-afdeling.