Tag-arkiv: Ølstykke

As the years goes by

We moved into our house in 1997. Time went by. Two children we raised. Time pasted very fast. Suddenly small things become big issues. Two such issues were dealt with today.

The trees were not very big when we moved in but the climate changes resulted in parts of the trees falling down, so they had to go.

Sad. But necessary.

Et besøg hos Thansen udløste gamle minder

Idag lagde jeg vejen omkring Thansens nyåbnede forretning i Ølstykke fordi jeg blandt andet skulle have en ekstra sikkerhedsvest.

Jeg bruger altid sikkerhedsvest når jeg cykler fordi klokken 6:30 ofte byder på nat-kørsel og det samme gør sig iøvrigt gældende når jeg kører hjem hvor jeg ofte først er fremme omkring klokken 19.

I Thansen havde de idag et IT-problem. Kun de kunder som havde bestilt på nettet blev betjent. Thansen har flere numre-serier. Kontant nummer serien startede åbentbart ved 1 og jeg trak nummer 17 cirka klokken 11:22. Tiden gik og skærmen viste slet ikke min nummer-serie. Folk var frusteret. Jeg fik forklaringen fra en af de hårdt arbejdende medarbejdere at system tog dem som havde bestilt vare først.

Hvad gør en IT-mand som undertegnede så? Han bestiller varerne på nettet i butikken, når det efter 40 minutter ikke går som det forventes. Jeg brugte min telefon. Som min søn sikkert ville udtale sig nedtalende så bestilte jeg i telefonens browser istedet for en app. Men jeg er over 50. Jeg kan ikke have Apps for alle de butikker, jeg handler i. Det må række med dem hvor jeg får en form for medlemsrabat.

Jeg fik et ordrenummer og skyndte mig hen til standeren og trykkede mit mobil nummer ind. Nu fik jeg nummer 61. Jeg tænkte at jeg havde været lige hurtig nok da jeg over ved kassen kunne se et DOS-billede på skærmen. Jeg konkluderede at den eksport som måtte være mellem programmet på kassen, nummer-systemet og programmet til web-butikken lige skulle have lov til at udveksle deres data. Efter 1 minut prøvede jeg igen og endelig fik jeg det forjættede nummer i 500 serien som var nummer-serien for “Click & Collect” kunderne.

Der gik derefter ikke lang tid før at jeg kunne se mit nummer på skærmen og næsten præcis en time senere kunne jeg få mine varer og begive mig hjemad. Forinden havde jeg en kort samtale med en anden kunde og selvom jeg først ikke genkendte programmet på skærmen så viste det sig at være Microsoft Business Solution XAL (Concorde XAL) som kørte der.

Microsoft stoppede supporten af XAL i 2009. Siden den dag har det påhvilet kunderne selv at holde deres program ved lige. I Formula forsøgte vi at forlade XAL i 2012. Idag ærgrer jeg mig over at vi forlod dette program for hverken C5 eller NAV viste sig at bringe lykke eller forbedring til virksomhedens forretning. Jeg vil faktisk hævde at de to andre programmer gjorde livet sværere for ledelsen at overskue hvordan driftten gik idet vi over årene havde udviklet en række forekast og budget moduler som fortalte os lige præcis hvor meget vi tjene ned til sidste 5 øre.

Men var det så XAL’s fejl at købet af sølle 4 varer i dag tog en time? Nej. XAL var kun bygget med en ordrenummer serie. Standeren som man trykker på i butikken er ikke i online forbindelse med XAL udover en form for import / eksport rutine.

Jeg er ikke klar over om personalet om morgenen ikke havde indstillet dette program korrekt eller der var en decideret fejl i programmet, men ihvertfald burde systemet tillade at en kasse blev reserveret til kontant-kunder, men de andre kasser blev forbeholdt kunder som havde bestilt deres varer på nettet.

Idag beskæftiger jeg mig med noget helt andet end XAL, men det ændrer ikke på min opfattelse af at Microsoft begik en fejltagelse ved at lade programmet udgå næsten 20 år før man med rimelighed kunne hævde at programmet havde udtjent sin levetid. Jeg har tidligere på denne blog vist hvordan man kan lave en URL inde i XAL som kan kaldes fra programmet.

Jeg har også i min tid skrevet kode som kunne konstruere en XML-fil (OIOXML) som kunne fortolkes som elektronisk faktura.

Det giver mening at Thansen stadig anvender XAL med de begrænsninger alle programmer et eller andet sted har. Det eneste jeg kan bekymre mig over, hvis jeg stod i den IT-ansvarliges sko, måtte være om lagermodulet var blevet for omskrevet for heri lå den virkelige fare ved XAL.

I dag supporterer jeg PXS-serien hos Talentsoft (Produktserien, som tidligere hed PeopleXS). I dette produkt har vi en række special-moduler for bestemte kunder. Det giver altid en udfordring når der kommer nye versioner. TS-serien (De originale Talentsoft produkter) har ingen af den slags tilretninger. Her findes kun funktionalitet som alle kunder kan vælge til. Udfordringen ligger så når man møder en kunde som har et behov så specielt at kun en special-udvikling vil løse problemet. Her er TS-serien så ude af billedet indtil at der er flere kunder som vil have det samme og programmeringen laves medmindre at kunden re-vurderer om der virkelig er brug for den helt unikke funktionalitet. I 99 procent af tilfældet vil den sidste procents kode være for dyr og det vil i virkeligheden være bedre for kunden at løse opgaven på en anden måde og “nøjes” med standard-funktionaliteten.

Jeg håber Thansen det bedste med deres XAL-løsning, som jeg på ingen måde finder forældet, men jeg vil aldrig mere gå ind i deres butik og forvente at købe kontant. Så hellere “Click & Collect”. Man skal lære af sine fejl og kan man lave ordren i butikken, er likviditetstabet på grund af at have penge ude og svømme før man kan hente varerne, til at overse.

Stations-åbning i Ølstykke

Lidt historie

Ca. 123 år efter at strækningen til Frederikssund blev åbnet, fik Ølstykke d. 14 september 2002 sin egentlige Jernbanestation. Den station, som i dag bærer navnet, burde egentlig rettelig have heddet Udlejre station, da den landsby, som lå op af stationen bar navnet Udlejre. Man genfinder dog med besvær navnet Udlejre i byen da en nyopført kirke i 1990’erne fik navnet Udlejre kirke.

En væsentlig grund til at Ølstykke station i sin tid blev lagt uden for byen, skyldes sikkert at der skulle opnå forbindelse med den tids primære fjernforbindelse: Dillechancen mellem Roskilde og Hillerød. Jernbanens tilblivelse medførte en tilvækst i indbyggertallet og den nye by bygget op omkring Udlejre fik det upassende navn “Ølstykke Stationsby”, hvilket har overlevet og på den måde har optaget navnet så den nye station ikke kunne hedde Ølstykke men derimod Gl. Toftegaard.

Gl. Toftegaard er dog også et pænt navn. Navnet stammer fra den gård, som lå ved siden af Stationen.
Gården blev som så meget andet, der kunne minde om byens oprindelse revet ned i 2002 for at gøre plads til villaer, hvis beboere sikkert vil være med til at fylde deres skattekroner i den altid slunkne kommunalkasse. Alle m2 skal gå til bebyggelse. Det er lige som oppe i tiden – se bare Farum.

Frederikssundsbanen har af en eller anden grund altid været lagt for had af planlæggerne i først de Sjællandske Jernbaner, senere DSB og nu banestyrelsen.
Det startede allerede under anlægsfasen. Strækningen mellem Måløv og Stenløse er moseområde. Der har været adskillelige jordskred på den konto. Faktisk har man så meget respekt for området at man ved udbygningen til dobbeltspor, sænkede strækningen for at undgå unødig brug af moseområdet. Hellede mose var slemt og nu snakker man om en motorvej igennem samme område. God fornøjelse.

Senere kom problemerne til med at brugerne ikke længere havde forbindelse til centrum direkte. Først skiftede man i Vanløse og senere i mange år i Ballerup. I 50’erne forsøgte man et massivt attentatforsøg ved at lukke banen i ydertimerne for at provokere brugerne til at købe egen bil. Masseslagsmål og kaos i Ballerup stoppede dog hurtigt den ide.
Da man naturligt i 80’erne langsomt blev overbevist i det fornuftige at transformere lokaltoget til S-tog var der hurtigt nogle, som mente at befolkningsunderlaget aldrig vil berettige dobbeltspor. Derved fik vi perioden op til i dag med en underlig S-togsafvikling med alle forudsætninger for forsinkelser.

Udvidelsen til dobbeltspor

Udvidelsen har stået på siden slutningen af 90’erne. Onde tunger har påstået at anlægsarbejdet har været planlagt med så mange forstyrrelser for brugerne som muligt så man over for politikerne på Christiansborg har kunnet dokumentere lige præcis hvor besværligt at det vil blive at udvide sporkapaciteten mellem København og Ringsted med flere spor via den såkaldte udbygningsløsning.

Mange parceller langs banen har måttet betale en pris for udvidelse. Gennem Stenløse har man forsøgt forskellige nye teknikker til at opføre støjmure. Måtte de bare holde, så husene ikke bliver begravet. Der har ikke været meget plads og vil man ikke give køb på kommunale grunde, må de private grunde stå for.

I Udlejre (Også kaldet Ølstykke Stationsby) har byen betalt en stor pris for udbygningen. Onde tunger fortæller at DSB gav en pris for at grave banen ned igennem byen, men at dette tilbud afsloges til fordel for den nuværende løsning, som resulterede i de smukke plankeværk (i folkemunde kaldet Fort Knox) og en ny vejføring gennem byen.

Nu står den der så – den nye bane. Lad os håbe at det er prisen værd. Dette afsnit skal ikke tolkes, som om at jeg er imod udvidelsen, men den folkelige debat som burde gå forud for så stort et anlægsarbejde, var nærmest ikke eksisterende.

Beliggenhed

Hvordan finder jeg den nye station. Ja hvis du i bil kommer til Ølstykke så lad være med at kigge på skiltene i byen. Verdenshjørnerne har det med at blive fortolket frit her i byen, hvis man fristes til at følge skiltene. Kør til Stenløse og følg Frederikssundsvejen (Rute 211) mod Stenløse, så kan du ikke undgå at finde den.

Fremtiden?

Store Rørbæk mistede sit trinbræt i 1989. Frederikssund kommune planlægger så meget. En af tingene kunne vise sig at være en ny by. Egentlig fik man kun trinbrættet som en slags kompensation for den mistede Midtbane. Hvad den kommer til at hedde står åben.

En anden ting, som brugerne ser frem til er introduktionen af SA-togsæt på Frederikssundsbanen. Indvielsestoget var af den type, men plandrift rækker vognparken ikke til endnu. Da strækningen er lagt for had fra centraladministrationen, står denne strækning sidst i køen for tildeling af de nye togsæt.

Efterskrift tilføjet 2021

Stationen kom senere til at hedde Egedal da man havde lavet kommunalreformen. Det nye trinbræt i Store Rørbæk kom til at hedde Vinge navngivet efter et vingeskudt by-projekt nær Frederikssund