Tag-arkiv: stednavn

Stations-åbning i Ølstykke

Lidt historie

Ca. 123 år efter at strækningen til Frederikssund blev åbnet, fik Ølstykke d. 14 september 2002 sin egentlige Jernbanestation. Den station, som i dag bærer navnet, burde egentlig rettelig have heddet Udlejre station, da den landsby, som lå op af stationen bar navnet Udlejre. Man genfinder dog med besvær navnet Udlejre i byen da en nyopført kirke i 1990’erne fik navnet Udlejre kirke.

En væsentlig grund til at Ølstykke station i sin tid blev lagt uden for byen, skyldes sikkert at der skulle opnå forbindelse med den tids primære fjernforbindelse: Dillechancen mellem Roskilde og Hillerød. Jernbanens tilblivelse medførte en tilvækst i indbyggertallet og den nye by bygget op omkring Udlejre fik det upassende navn “Ølstykke Stationsby”, hvilket har overlevet og på den måde har optaget navnet så den nye station ikke kunne hedde Ølstykke men derimod Gl. Toftegaard.

Gl. Toftegaard er dog også et pænt navn. Navnet stammer fra den gård, som lå ved siden af Stationen.
Gården blev som så meget andet, der kunne minde om byens oprindelse revet ned i 2002 for at gøre plads til villaer, hvis beboere sikkert vil være med til at fylde deres skattekroner i den altid slunkne kommunalkasse. Alle m2 skal gå til bebyggelse. Det er lige som oppe i tiden – se bare Farum.

Frederikssundsbanen har af en eller anden grund altid været lagt for had af planlæggerne i først de Sjællandske Jernbaner, senere DSB og nu banestyrelsen.
Det startede allerede under anlægsfasen. Strækningen mellem Måløv og Stenløse er moseområde. Der har været adskillelige jordskred på den konto. Faktisk har man så meget respekt for området at man ved udbygningen til dobbeltspor, sænkede strækningen for at undgå unødig brug af moseområdet. Hellede mose var slemt og nu snakker man om en motorvej igennem samme område. God fornøjelse.

Senere kom problemerne til med at brugerne ikke længere havde forbindelse til centrum direkte. Først skiftede man i Vanløse og senere i mange år i Ballerup. I 50’erne forsøgte man et massivt attentatforsøg ved at lukke banen i ydertimerne for at provokere brugerne til at købe egen bil. Masseslagsmål og kaos i Ballerup stoppede dog hurtigt den ide.
Da man naturligt i 80’erne langsomt blev overbevist i det fornuftige at transformere lokaltoget til S-tog var der hurtigt nogle, som mente at befolkningsunderlaget aldrig vil berettige dobbeltspor. Derved fik vi perioden op til i dag med en underlig S-togsafvikling med alle forudsætninger for forsinkelser.

Udvidelsen til dobbeltspor

Udvidelsen har stået på siden slutningen af 90’erne. Onde tunger har påstået at anlægsarbejdet har været planlagt med så mange forstyrrelser for brugerne som muligt så man over for politikerne på Christiansborg har kunnet dokumentere lige præcis hvor besværligt at det vil blive at udvide sporkapaciteten mellem København og Ringsted med flere spor via den såkaldte udbygningsløsning.

Mange parceller langs banen har måttet betale en pris for udvidelse. Gennem Stenløse har man forsøgt forskellige nye teknikker til at opføre støjmure. Måtte de bare holde, så husene ikke bliver begravet. Der har ikke været meget plads og vil man ikke give køb på kommunale grunde, må de private grunde stå for.

I Udlejre (Også kaldet Ølstykke Stationsby) har byen betalt en stor pris for udbygningen. Onde tunger fortæller at DSB gav en pris for at grave banen ned igennem byen, men at dette tilbud afsloges til fordel for den nuværende løsning, som resulterede i de smukke plankeværk (i folkemunde kaldet Fort Knox) og en ny vejføring gennem byen.

Nu står den der så – den nye bane. Lad os håbe at det er prisen værd. Dette afsnit skal ikke tolkes, som om at jeg er imod udvidelsen, men den folkelige debat som burde gå forud for så stort et anlægsarbejde, var nærmest ikke eksisterende.

Beliggenhed

Hvordan finder jeg den nye station. Ja hvis du i bil kommer til Ølstykke så lad være med at kigge på skiltene i byen. Verdenshjørnerne har det med at blive fortolket frit her i byen, hvis man fristes til at følge skiltene. Kør til Stenløse og følg Frederikssundsvejen (Rute 211) mod Stenløse, så kan du ikke undgå at finde den.

Fremtiden?

Store Rørbæk mistede sit trinbræt i 1989. Frederikssund kommune planlægger så meget. En af tingene kunne vise sig at være en ny by. Egentlig fik man kun trinbrættet som en slags kompensation for den mistede Midtbane. Hvad den kommer til at hedde står åben.

En anden ting, som brugerne ser frem til er introduktionen af SA-togsæt på Frederikssundsbanen. Indvielsestoget var af den type, men plandrift rækker vognparken ikke til endnu. Da strækningen er lagt for had fra centraladministrationen, står denne strækning sidst i køen for tildeling af de nye togsæt.

Efterskrift tilføjet 2021

Stationen kom senere til at hedde Egedal da man havde lavet kommunalreformen. Det nye trinbræt i Store Rørbæk kom til at hedde Vinge navngivet efter et vingeskudt by-projekt nær Frederikssund